Pogłębia się regres w dwustronnych obrotach handlowych z Turcja.

Wg wstępnych danych GUS za 8 miesięcy 2019 roku  polscy eksporterzy sprzedali do Turcji towary i usługi za kwotę ok.1,23 mld Euro to jest istotnie mniej niż w podobnym okresie 2018 roku. Wówczas polski eksport w tym samym okresie wynosił ok 1,87 mld Euro. W tym samym czasie import z Turcji wyniósł ok. 2,69 mld Euro to jest więcej niż rok temu (wówczas wynosił 2,49 mld Euro). Ujemne saldo obrotów po 8 miesiącach br wynosi  ok.1,46 mld Euro. Pogłębiania się z regres wzajemnych obrotów.

piątek, 18 października 2019

To sytuacja odmienna niż trwająca w latach poprzednich, gdy rosły wzajemne obroty, a Polska odnotowała nadwyżkę. Dynamika polskiego eksportu do Turcji to tylko 65 % w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku., a wzajemne obroty stanowią 89,7 % ubiegłorocznych. W konsekwencji nastąpił spadek udziału wzajemnych obrotów z Turcją do poziomu 1,3 % wobec 1,9 procenta rok wcześniej. Dzieje się to także dla tego, że polski handel zagraniczny, zarówno eksport jak i import, mają się dobrze i rosną w porównaniu do lat poprzednich. 

Wciąż jednak Turcja,  wg danych  GUS Turcja to czwarty poza unijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodniej Azji. 

*Wskaźnik PMI tureckiego przemysłu wzrósł w sierpniu do 48,0 pkt. z 46,7 pkt. miesiąc wcześniej. Rośnie. To tendencja odwrotna niż w Polsce.